SVENSKA INDUSTRIHUS

Konceptet bygger på att brukarna ges själva möjligheten att äga sin verksamhets-anpassade lokal, till en lägre månadskostnad än motsvarande marknadshyra för lokalen och därigenom investera i sin egen verksamhet. Lokalerna upplåtes i välbeprövad BRF-form, där en grupp ägare (gemensamt utgör Bostadsrättsföreningen) framgent förvaltar fastigheten och delar på kostnader för t.ex. yttre underhåll.

• Byggnation av lokala kvalitetsleverantörer
• Lokaler med flexibel användning och planlösning
• Attraktiva kommersiella lägen
• Upplåtelse i trygg BRF-form

Svenska Industrihus AB bildades (med ett registrerat aktiekapital om 1 000 000 kr) 2014 i Stockholm efter flera års förberedande konceptutveckling och marknadsstudier. Bolaget har ett reviderat Eget Kapital om ca 4,5mkr (enl. ÅR per 140630). Målsättningen är att bli en ledande aktör inom produktion och förvaltning av fastigheter för lättindustri i södra och mellan Sverige. Bolaget har som målsättning att genomföra ca 4 projekt per år om 1 500 – 3 500 kvm BTA per fastighet, i kommuner i södra och mellan Sverige med starkt lokalt näringsliv och minst 30 000 invånare.

Bolaget drivs av Sven Hjärtmyr, tidigare etableringsansvarig på JET/Statoil, fastighets- och etableringschef för SelStore/Pelican Storage samt Asset Manager för NRP (Nordic Real Estate Partners), m.m. samt Mikael Rosenberg, erfarenhet som mäklare och deltagit i förmedling av objekt för över 1mdr kronor, förvaltat fastighetsbestånd om ca 1 000 lägenheter i Stockholm, samt deltagit som projektpartner i förädlingsprojekt av flera fastigheter i Stockholm. Mikael är även grundare av GXG Global Exchange Group AB, en Pan-europeisk börsoperatör samt är tidigare styrelseledamot i GXG Markets A/S (europeisk reglerad marknadsplats/börs och MTF).

Exteriör

Titel

Titel

Planritning 2

Planritning

kontakta oss

Svenska Industrihus ab

Sturegatan 32, 102 15 Stockholm
Box 55527, 102 15 Stockholm
+46 (8) 23 52 00
info@svih.se

Sven Hjärtmyr – Fastighetschef
+46 (0) 703 22 61 71
info@svih.se

lämna en Intresseanmälan!

BYGGRÄTTER SÖKES

Vi söker aktivt byggrätter att förvärva, företrädesvis i Stockholmsområdet, men även andra orter av intresse. Tomtstorlekar om 3 000 – 10 000 kvm, med möjlig byggrätt om min. 2.000 kvm BTA.

Är du intresserad av att köpa eller hyra en lokal?

Tack för din intresseanmälan Vi kontaktar dig inom kort

Ojdå! Du missade att fylla i något formulär.